İnformasiya Texnologiyaları Şöbəsi

İnformasiya Texnologiyaları departamentinin fəaliyyəti bu sahədə bir neçə əsas istiqamətdə ayrılır:


  • Serverlərin tətbiqi;
  • İnformasiya Sistemlərinin tətbiqi;
  • İnformasiya təhlükəsizliyinin qorunması;
  • İstifadəçilərin təhlükəsizliyi;

Departament öz növbəsində İT parkına aid olan bütün avandanlıqların düzgün qaydada çalışmasını, vaxtı vaxtında yenilənməsini, yarana biləcək problemlərin öncədən qarşısın alınmasını və istifadəçilərin rahat və problemsiz İT avadanlıqları ilə işləməsini təmin edir. Departament informasiya məxfiliyinin, habelə oğurlanmasının infrasturuktura dəyə biləcək ziyanı internet və lokal istiqamətdə analiz edir və qarşısını alır. Ziyan verici proqram təminatları, viruslar və internet üzərindən gələn hücumların qarşısını alır və mütəmadi  olaraq təhlükəsizliyini artırır.

Film about Khazar University