KONFRANSIN TƏQVİMİ

Önəmli Tarixlər


Konfransın elanı

30.10.2017

Tezislərin göndərilmə tarixi

25.12.2017

Tezislərin cavablarının verilməsinin son tarixi

15.01.2018

Seçilən tezislərin tam mətninin son göndərilmə tarixi

22.03.2018

İştirakçıların elanı

31.01.2018

Konfransın proqramının elanı

28.02.2018

Konfransın keçirilmə tarixi

20-21.04.2018

Film about Khazar University