Xəbər və Elan

“Kapital bazarları vasitəsilə maliyyələşmə və listinq” mövzusunda təlim

2017-ci il dekabrın 1-də Xəzər Universiteti İqtisadiyyat və menecment fakültəsi Maliyyə Bazarlarında Nəzarət Palatasının Təlim və Maarifləndirmə Mərkəzi ilə birlikdə fakütlənin tələbələri üçün “Kapital bazarları vasitəsilə maliyyələşmə və listinq” mövzusunda təlim keçirdi. 

Təlimdə kapital bazarının iştirakçıları və alətləri, investisiya qiymətli kağızları, kapital bazarlarında maliyyələşmə, investisiya xidmətlərinin növləri və emitentlərin Bakı Fond Birjasında listinqinə dair nəzəri və praktiki mövzuları əhatə edən təqdimat ilə çıxış edən mütəxəssislər seminarda iştirak edən tələbələrin çoxsaylı suallarını cavablandırdılar. İnteraktivlik və diskussiyalarla zəngin olan tədbirin ən aktiv iştirakçıları Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən sertifikatlarla təltif edildilər.