Sillabuslar

Payız 2017  

Sillabus Azərbaycan dili Reyhan Mədətova 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan dili 1 Reyhan Mədətova 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan  dili 3 Reyhan Mədətova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı 1 Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı 2 Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 5 Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 1 Vurğun Əyyub 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 3 Vurğun Əyyub 2017 Payız

Sillabus Dünya uşaq ədəbiyyatı Elmira Məmmədova-Kekeç 2017 Payız

Sillabus Şərq dilləri mühitində Azərbaycan ədəbiyyatı Elmira Məmmədova-Kekeç 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan dili 1 İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan dili 3 İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabus Dilçiliyin əsasları İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabus Türkologiyaya giriş İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan dili 1 Sevinc Ağayeva 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı 1 Xatirə Yusifova 2017 Payız

Sillabus Əski Əlifba Xatirə Yusifova 2017 Payız

Sillabus Dünya ədəbiyyatı 1 Qardaşxan Əzizxanlı 2017 Payız

Sillabus Əski Əlifba Zivər Hüseynli-Baylan 2017 Payız

Sillabus Mühacirət ədəbiyyatı Tünzalə Seyfullayeva 2017 Payız

Sillabus Müasir ədəbi cərəyanlar Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan dili I Qətibə Mahmudova 2017 Payız

Sillabus Morfoloji təhlil Qətibə Mahmudova 2017 Payız

Sillabus Fonologiya Qətibə Mahmudova 2017 Payız