Sillabuslar

Payız  2017  

Sillabist Azərbaycan dili Reyhan Mədətova 2017 Payız

Sillabist Müasir Azərbaycan dili 1 Reyhan Mədətova 2017 Payız

Sillabist Müasir Azərbaycan  dili 3 Reyhan Mədətova 2017 Payız

Sillabist Azərbaycan ədəbiyyatı 1 Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabist Azərbaycan ədəbiyyatı 2 Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabist Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 5 Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabist Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 1 Vurğun Əyyub 2017 Payız

Sillabist Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 3 Vurğun Əyyub 2017 Payız

Sillabist Dünya uşaq ədəbiyyatı Elmira Məmmədova-Kekeç 2017 Payız

Sillabist Şərq dilləri mühitində Azərbaycan ədəbiyyatı Elmira Məmmədova-Kekeç 2017 Payız

Sillabist Müasir Azərbaycan dili 1 İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabist Müasir Azərbaycan dili 3 İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabist Dilçiliyin əsasları İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabist Türkologiyaya giriş İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabist Azərbaycan dili 1 Sevinc Ağayeva 2017 Payız

Sillabist Azərbaycan ədəbiyyatı 1 Xatirə Yusifova 2017 Payız

Sillabist Əski Əlifba Xatirə Yusifova 2017 Payız

Sillabist Dünya ədəbiyyatı 1 Qardaşxan Əzizxanlı 2017 Payız

Sillabist Əski Əlifba Zivər Hüseynli-Baylan 2017 Payız

Sillabist Mühacirət ədəbiyyatı Tünzalə Seyfullayeva 2017 Payız

Sillabist Müasir ədəbi cərəyanlar Dilbər Zeynalova 2017 Payız