Sillabuslar

Yaz 2019

Azərbaycan dili-C Qətibə Quliyeva

Azərbaycan dili-C Qətibə Mahmudova

Azərbaycan dili-C-humanitar-A-B-Sevinc Ağayeva

Azərbaycan ədəbi dil tarixi-Qətibə Quliyeva

Azərbaycan Ədəbiyyatı-D-Hilalə İbadova

Azərbaycan Ədəbiyyatı-B-Aynur-Qəzənfərqızı

Azərbaycan Ədəbiyyatı-Aynur-Qəzənfərqızı

Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi-2-A-Xatirə Yusifova

Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi-2-B-Xatirə Yusifova

Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi-6-Dilbər Zeynalova

Dastan poetikası-Seyran Qayıbov

Dünya Ədəbiyyatı-2-Qardaşxan Əzizxanlı

Dünya Uşaq Ədəbiyyatı-Seyran Qayıbov

Ədədbiyyatın Tədrisi Metodikası-Elmira Məmmədova

French-2-A-iqtisadiyyat-Vəfa Bağırzadə

French-2-B-iqtisadiyyat-Vəfa Bağırzadə

French-2-humanitar-Vəfa Bağırzadə

French-mühəndislik-Vəfa Bağırzadə

German-2-A-humanitar-Sevinc Allahverdiyeva

German-2-A-iqtisadiyyat-Sədaqət Cumayeva

German-2-B-humanitar-Sevinc Allahverdiyeva

German-2-B-iqtisadiyyat-Sədaqət Cumayeva

German-2-mühəndislik-Sevinc Allahverdiyeva

İtalyan dili-2-Fidan Ələsgerova

Müasir Azərbaycan dili-2-A-İlahə Qurbanlı

Müasir Azərbaycan dili-2-B-İlahə Qurbanlı

Müasir Azərbaycan dili-2-C-Qətibə Mahmudova

Nitq mədəniyyəti-A-B-Zəminə Ziyayeva

Nitq mədəniyyəti-C-İlahə Qurbanlı

Persian-2-Rüstəm Lazımov

Persian-Xatirə Yusifova

Şərq dilləri mühitində Azərbaycan ədəbiyyatı-Elmira Məmmədova

Tətbiqi dilcilik-İlahə Qurbanlı

Türk Dünyası Mədəniyyəti-Hatəm Cabbarlı

Türk Dünyası Mədəniyyəti-Telman Quliyev

Yaradıcı yazı-Qardaşxan ƏzizxanlıYaz 2018

Azərbaycan dili Qətibə Mahmudova

Azərbaycan dili Reyhan Mədətova

Müasir Azərbaycan dili -4 Reyhan Mədətova

Azərbaycan ədəbiyyatı tarix -2 Vurğun Əyyub

Azərbaycan dili Tünzalə Seyfullayeva

Azərbaycan dili Sevinc Ağayeva (Humanitar və Sosial Elmlər)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi Dilbər Zeynalova

Müasir Azərbaycan dili -2 Reyhan Mədətova

Müasir Azərbaycan dili -2 İlahə Qurbanlı

Azərbaycan ədəbiyyatı -1 Xatirə Yusifova (Humanitar və Sosial Elmlər)

Azərbaycan ədəbiyyatı -1 Xatirə Yusifova (Təhsil)

Azərbaycan ədəbiyyatı -1 Xatirə Yusifova (İqtisadiyyat və Menecment)

Azərbaycan dili -2 Reyhan Mədətova

Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası Reyhan Mədətova

Azərbaycan dili Elmira Məmmədova-Kekeç

Dünya ədəbiyyatı -2 Qardaşxan Əzizxanlı

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi -6 Dilbər Zeynalova

Müasir Azərbaycan dramaturgiyası Dilbər Zeynalova

Onomastika (Azərbaycan dilinin onomologiyası) Qətibə Quliyeva

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi -4 Vurğun Əyyub

Azərbaycan ədəbi dili tarixi Qətibə Quliyeva

Müasir Azərbaycan Dili -2 Qətibə Mahmudova

Azərbaycan dili Vəfa Aslanova (Mühəndislik və tətbiqi elmlər)

Azərbaycan ədəbiyyatı -1 Aynur Qəzənfərqızı (Humanitar və Sosial Elmlər)

Nitq mədəniyyətinin Əsasları Əsmər Yusifzadə

Türk ləhcələrinin müqayisəli qrammatikası Elza Səmədova

Payız 2017  


Sillabus Azərbaycan dili Reyhan Mədətova 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan dili 1 Reyhan Mədətova 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan  dili 3 Reyhan Mədətova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı 1 Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı 2 Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 5 Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 1 Vurğun Əyyub 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 3 Vurğun Əyyub 2017 Payız

Sillabus Dünya uşaq ədəbiyyatı Elmira Məmmədova-Kekeç 2017 Payız

Sillabus Şərq dilləri mühitində Azərbaycan ədəbiyyatı Elmira Məmmədova-Kekeç 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan dili 1 İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan dili 3 İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabus Dilçiliyin əsasları İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabus Türkologiyaya giriş İlahə Qurbanova 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan dili 1 Sevinc Ağayeva 2017 Payız

Sillabus Azərbaycan ədəbiyyatı 1 Xatirə Yusifova 2017 Payız

Sillabus Əski Əlifba Xatirə Yusifova 2017 Payız

Sillabus Dünya ədəbiyyatı 1 Qardaşxan Əzizxanlı 2017 Payız

Sillabus Əski Əlifba Zivər Hüseynli-Baylan 2017 Payız

Sillabus Mühacirət ədəbiyyatı Tünzalə Seyfullayeva 2017 Payız

Sillabus Müasir ədəbi cərəyanlar Dilbər Zeynalova 2017 Payız

Sillabus Müasir Azərbaycan dili I Qətibə Mahmudova 2017 Payız

Sillabus Morfoloji təhlil Qətibə Mahmudova 2017 Payız

Sillabus Fonologiya Qətibə Mahmudova 2017 Payız

Film about Khazar University