Professor-müəllim heyəti

Mirsadegh Seyedzavvar

İstehsal və emal üzrə fəlsəfə doktoru (University of Tabriz, Iran)

Mexanika mühəndisliyi üzrə magistr (University of Tabriz, Iran)

E-mailmseyedzavvar[at]khazar.orgHassan Niknafs - Professor

Hesablama hidrodinamikasi üzrə fəl. d. (The University of Akron, Ohio, USA)

Mexanika mühəndisliyi üzrə magistr (University of Tabriz, Iran)

Kimya Mühəndisliyi üzrə bakalavr, magistr (Shiraz University, former Pahlavi University, Shiraz, Iran)

İxtisaslaşma sahəsi: İstilik və Kütlə Mübadiləsi, Maye Dinamikası

E-mailhniknafs[at]khazar.org


Mehdi Kiyasatfar

Mexanika Mühəndisliyi üzrə fəlsəfə doktoru (Urmiya Universiteti, İran)

Mexanika Mühəndisliyi üzrə magistr (Urmiya Universiteti, İran)

E-mail: mkiyasatfar[at]khazar.org


Zahid Nəbiyev

MS in Design of Rotating Machines (Cranfield University, UK)

E-mail: zahidnabiyev[at]gmail.com

Əli Hüseynli

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu) 

Magistratura (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: ahuseynli[at]khazar.org; alihuseynli[at]gmail.com


Rasoul Moradi

Kimya mühəndisliyi üzrə fəl. d. (University of Tehran, Iran)

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology, Iran)

E-mailrmoradi[at]khazar.org

Telefon: (+994 12) 421 6335 (278) 


Fərid Əliyev

MS in Piping Engineering and Design (University of San Jorge, Spain)

E-mail: faridaliyev87[at]gmail.com
Səbuhi Qəniyev

MS, Elektronika mühəndisliyi (Beynəlxalq İslam Universiteti, Kuala Lumpur, Malayziya)

E-mail: sqaniyev[at]khazar.org
Film about Khazar University