Professor-müəllim heyəti

Mirsadegh Seyedzavvar - Mexanika Mühəndisliyi departamentinin koordinatoru

İstehsal və emal üzrə fəl. d. (University of Tabriz, Iran)

Mexanika mühəndisliyi üzrə magistr (University of Tabriz, Iran)

E-mailmseyedzavvar[at]khazar.org

Hassan Niknafs - Professor

Hesablama hidrodinamikasi üzrə fəl. d. (The University of Akron, Ohio, USA)

Mexanika mühəndisliyi üzrə magistr (University of Tabriz, Iran)

İxtisaslaşma sahəsi: İstilik və Kütlə Mübadiləsi, Maye Dinamikası


Əli Hüseynli

Riyaziyyat üzrə fəl. d. (Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası) 

Riyaziyyat üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

İxtisaslaşma sahəsi: Funksional Analiz


Rasoul Moradi

Kimya mühəndisliyi üzrə fəl. d. (University of Tehran, Iran) 

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology, Iran)

İxtisaslaşma sahəsi: Nanofluid, Nano/Mikrofluidika


Rəhman Rəsulzadə

Nəzarət sistemləri mühəndisliyi üzrə magistr (Texas A&M University, College Station,Texas USA)

İxtisaslaşma sahəsi: Proseslərin Avtomatlaşdırılması


Masoud Mehrizadeh

Neft mühəndisliyi üzrə fəl. d. iddiaçısı (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology, Iran)

İxtisaslaşma sahəsi: Maye Mexanikası


Səbuhi Qəniyev

Elektronika mühəndisliyi üzrə magistr (International Islamic University Malaysia)
Ali Atefi 

Struktur mühəndisliyi üzrə magistr (Ferdowsi University of Mashhad, Iran) 

İxtisaslaşma sahəsi: Bərk Cisim Mexanikası, Struktur AnalizMehdi Kiyasatfar

Mexanika Mühəndisliyi üzrə fəlsəfə doktoru (Urmiya Universiteti, İran)

Mexanika Mühəndisliyi üzrə magistr (Urmiya Universiteti, İran)


Zahid Nəbiyev

MS in Design of Rotating Machines (Cranfield University, UK)