Professor-müəllim heyəti

Mirsadegh Seyedzavvar - Mexanika Mühəndisliyi Departamentinin koordinatoru

İstehsal və emal üzrə fəl. d. (University of Tabriz, Iran)

Mexanika mühəndisliyi üzrə magistr (University of Tabriz, Iran)Hassan Niknafs - Professor

Hesablama hidrodinamikasi üzrə fəl. d. (The University of Akron, Ohio, USA)

Mexanika mühəndisliyi üzrə magistr (University of Tabriz, Iran)

İxtisaslaşma sahəsi: İstilik və Kütlə Mübadiləsi, Maye Dinamikası

Əli Hüseynli

Riyaziyyat üzrə fəl. d. (Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AMEA, Azərbaycan) 

Riyaziyyat üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

İxtisaslaşma sahəsi: Funksional Analiz


Rasoul Moradi

Kimya mühəndisliyi üzrə fəl. d. (University of Tehran, Iran) 

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology, Iran)

İxtisaslaşma sahəsi: Nanofluid, Nano/Mikrofluidika


Rəhman Rəsulzadə

Nəzarət sistemləri mühəndisliyi üzrə magistr (Texas A&M University, College Station,Texas USA)

İxtisaslaşma sahəsi: Proseslərin Avtomatlaşdırılması


Masoud Mehrizadeh

Neft mühəndisliyi üzrə fəl. d. iddiaçısı (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology, Iran)

İxtisaslaşma sahəsi: Maye Mexanikası

Səbuhi Qəniyev

Elektronika mühəndisliyi üzrə magistr (IIUM, Malaysia)
Ali Atefi 

Struktur mühəndisliyi üzrə magistr (Ferdowsi University of Mashhad, Iran) 

İxtisaslaşma sahəsi: Bərk Cisim Mexanikası, Struktur Analiz