Noyabr

30.11.2015 Əlibaba Abdullayev 100 (FOTO)

30.11.2015 Ali məktəbdən müəsisəyə bir addım (FOTO)

28.11.2015 Miras təhsil fakultəsində (FOTO)

26.11.2015 Endre İvarrud Neft Mühəndisliyi tələbələri üçün seminar (FOTO)

27.11.2015 Emotional and lies seminar (FOTO)

24.11.2015 Koreya dili (FOTO)

27.11.2015 ESFIDIP (FOTO)26.11.2015 ISSICEU lahiyəsinin metodoloji seminarı (FOTO)

24.11.15 Çin mədəniyyətindən incilər (FOTO)

25.11.2015 Head of office of the Estonian Embassy in Baku (FOTO)

23.11.2015 P&G orientation day (FOTO)

23.11.2015 Doktoranturaya qəbul imtahani (FOTO)

22.11.2015 Media training (FOTO)

21.11.2015 Dərsliklərin qiymətləndirilməsi təlimi - Xarici dil (FOTO)

21.11.2015 Dərsliklərin qiymətləndirilməsi təlimi -Təbiət elmləri (FOTO)

21.11.2015 Dərsliklərin qiymətləndirilməsi təlimi - Sosial Elmlər (FOTO)

21.11.2015 Dərsliklərin qiymətləndirilməsi təlimi - Riyaziyyat və İnformatika (FOTO)

20.11.2015 Theory of ray gravitation(FOTO)

16.11.2015 Azarsun (FOTO)16.11.2015 Gabrielle Stravelli (FOTO)

08.11.2015 Botanical garden - as Nizami saw it (FOTO)

08.11.2015 Botanical garden - as Huseyn saw it (FOTO)

08.11.2015 Botanical garden - as Vadjah saw it (FOTO)

08.11.2015 Botanical garden - as Sevinc saw it (FOTO)

08.11.2015 Botanical garden - as Sabina saw it (FOTO)

08.11.2015 Botanical garden - as Nizami saw it (FOTO)

08.11.2015 Botanical garden - as Nigar saw it (FOTO)

08.11.2015 Botanical garden - as Ismat saw it (FOTO)

08.11.2015 Botanical garden - as Farid saw it (FOTO)

06.11.2015 Textbooks Training (FOTO)

05.11.2015 Virtual Garabagh (PHOTOS)

05.11.2015 Newton's laws and Gravitation (PHOTOS)

05.11.2015 Biological and Environmental Sciences and Technologies (PHOTOS)

04.11.2015 General meeting of Religions and Cultures department (PHOTOS)

04.11.2015 The problem of Personality in Azerbaijani public and pedagogical opinion (PHOTOS)

02.11.2015 Approved consert program (PHOTOS)

Film about Khazar University