Sillabuslar

Payız 2017

ECON 425 - Ekoloji iqtisadiyyat və siyasət - 3 kredit

GEOG 201 - Dünyanın regional coğrafiyası - 3 kredit

GEOG 306 - Azərbaycanın fiziki və iqtisadi coğrafiyası - 3 kredit

GEOG 206 - Kartoqrafiyaya giriş və CİS - 3 kredit

GEOG 208 - Dünyanın fiziki coğrafiyası - 3 kredit

ENV 305 - Həyat fəaliyyətinin təlükəsizliyi - 3 kredit

GEOG 432 - Biocoğrafiya - 3 kredit 

GEOG 103 - Geomorfologiya - 3 kredit

SCI 101 - Yer və Kainat - 3 kredit


Yaz 2017

GEOG 202 - Hidrologiya - 3 kredit

GEOG 421 - Çöl işi - 3 kredit 

GEOG 408 - Məsafədən Zondlama - 3 kredit 

GEOG 333 - Şəhər planlaşdırması- 3 kredit 

GEOG 389 - Əhali coğrafiyası - 3 kredit

GEOG 104 - Meteorologiya və İqlimşünaslıq - 3 kredit

SCI 101 - Yer və Kainat - 3 kredit