Əlaqə

Xəzər Universiteti

Məhsəti küçəsi 11, 1096, Bakı, Azərbaycan

Otaq  506, Məzunlarla İş Mərkəzi

Tel: (99 412) 421 79 16 (daxili.274)

E-mail: bbayramov@khazar.org (Baba Bayramlı)